Normativa y legislación
PORTADA CIRCULARES 2023Normativa y legislación

DOG Nº 16 – 24/01/23: Axencia Instituto Enerxético de Galicia. Resolución pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2023 (código de procedemento IN417Z). EXTRACTO.

DOG Nº 11 – 17/01/23: Instituto de Estudos do Territorio. Resolución pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, e se establece a súa convocatoria para o ano 2023, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402A). EXTRACTO.

 

DOG Nº 12 – 18/01/23: Axencia Instituto Enerxético de Galicia. Resolución pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para caldeiras de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento IN421N e IN421P). EXTRACTO. (do 1 de marzo de 2023 ás 9.00 horas ata o 29 de xuño de 2023).

 

DOG Nº 13 – 19/01/23: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Decreto 226/2022, polo que se regulan determinados aspectos da organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e actividades recreativas e se constitúe o Rexistro de Empresas e Establecementos.

 

DOG Nº 13 – 19/01/23: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Decreto 227/2022, do 22 de decembro, polo que se crea o Consello Galego da Arquitectura Técnica e se aproban os seus estatutos.

BOE Nº 8 – 10/01/23: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas. BOE Nº 8 – 10/01/23: normas UNE anuladas y BOE Nº 8 – 10/01/23: normas UNE ratificadas durante el mes de diciembre de 2022 como normas españolas.