Curso Superior de tecnico de urbanismo
Publicada el 15/12/21

DOG Nº 240 – 16/12/21: Escola Galega de Administración Pública. Resolución do 9 de decembro de 2021 pola que se convoca o Curso superior de técnico de urbanismo 2022/23, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a EGAP e o Colexio de Arquitectos de Galicia.

Obxectivos:

O curso ten como finalidade que o alumnado adquira os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lle capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. Para ese efecto partirase da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible neste ámbito.

Ficheros
  • No hay ficheros en esta noticia.
Relaciones
  • No hay relaciones en esta noticia.